Total Occurence:

Total Records: 23980

Name Sex Age Nationality Location Last seen Date Last seen

Atit Akuei Nyang

Atong Ayii Jok

Atong Deng Akhau

Atong Diing Thok

Atong Mach Deng

Atong Puka Mabit

Atony Japur

Lokule Akim

Augustino Manyang Puk

Augusto Arosto

Awaak Makuei Jok

Awal Kang Kon

Awan Akuek Lual

Awan Jool Buol

Awan Kuol Lual

Awan Reth Ayok

Awan Riak Abuong

Awan Wel Reech

Awar Deng Akundur

Awei Riak Agoot

Awel Janthok

Awel Thiong Leek

Awer Awic Akuen

Awhel Anyuon Anai

Awiel Alier Malith

Awin Akaj Kur

Awol Thon Awol

Awum Kuer Mayom

Awuoi Alier

Awuoi Anyang Bior

Awuoi Gai Nai

Awuoi Joh Akhok

Awuoi Jok Kur

Awuok Lual Gak

Awuol Anyang Ajeth

Awuol Dau Awuol

Awuol Deng Diing

Awuol Lual Awuol

Awuol Makuei Manyan

Awur Garang Ayiik

Awur Garang Reng

Awut Ayuen Majok

Awut Deng Duot

Awut Kuol Koryom

Ayak Abiar Akol

Ayak Ajak Kuer

Ayak Athiek Kur

Ayak Ayiei Angol

Ayak Bol Ayual

Ayak Bolek Poch

Ayak Deng Ngor

Ayak Luk Ngong

Ayak Majok Geu

Ayak Wuoi

Ayen Achiek Nhial

Ayen Agem Kuol

Ayen Agou Gumbiir

Ayen Ajuu Jok

Ayen Akuei

Ayen Angok