Total Occurence:

Total Records: 23980

Name Sex Age Nationality Location Last seen Date Last seen

Ayen Atharkuei Deng

Ayen Bayak Ayei

Ayen Chatim Dau

Ayen Garang Apiu

Ayen Jok

Ayen Jok Adior

Ayen Jok Chot

Ayen Jok Yuang

Ayen Kuacha Apar

Ayen Kuch Chiengkou

Ayen Kuol Kuai

Ayen Kuot Ngong

Ayen Kur Leet

Ayen Kurwel Ahou

Ayen Maketh Wai

Ayen Mangar Ayuen

Ayen Manyang Mach

Ayen Nyok Arou

Ayen Riak Goor

Ayen Wel Mach

Ayen Yuen Lueth

Ayiik Deng Ayuur

Ayiik Deng Thuch

Ayik Gordon Ojyang

Ayiu Mach Ngong

Ayom Deng Makuach

Ayom Giet Anyang

Ayom Kuer Ayom

Ayom Madul Arou

Ayom Magon Ayom

Ayom Mayen Deng

Ayong Adut Jok

Ayong Anyang Mac

Ayong Deng Achuk

Ayong Garang Deng

Ayool Chau Muojok

Ayoom Adiir Ayoom

Ayor Abol Riak

Ayor Aguek Deng

Ayor Anyieth Dut

Ayor Gor Moun

Ayor Kona Ajak

Ayor Magook Alier

Ayor Makol Bior

Ayu Ajak Marial

Ayuel Diing Ayen

Ayuel Leek Deng

Ayuen Achuei Gureech

Ayuen Agoot Akoi

Ayuen Akhau Wel

Ayuen Alier Chot

Ayuen Alith Normrou

Ayuen Aluong Chol

Ayuen Athieu Achuei

Ayuen Awan Kureng

Ayuen Chol Deng

Ayuen Deng Mach

Ayuen Deng Mayen

Ayuen Dut Arok

Ayuen Jok Madol